Termeni și condiții


Termeni și condiții

Folosirea site-ului www.nutricscore.ro presupune acceptarea prezentelor Termeni și Condiții de către utilizator.

Compania

SC AGENȚIA FEATHER SRL
 
Sediul social – Strada Ritmului nr. 16, bl 431, sc. B, et. 9, ap. 57, București, sector 2
 
Înregistrată la registul Comerțului J40/4882/2020

Informații generale

Imaginile publicate pe site sunt conforme cu realitatea, însa uneori nuanțele culorilor  pot să difere ușor, ca urmare a procesului de execuție al fotografiilor sau a setărilor monitorului tău.

Proprietatea-drepturi de autor

Utilizarea site-ului www.nutricscore.ro  implică acceptarea anumitor termeni și condiții de utilizare, evident, sub forma unui contract legal între utilizator și AGENȚIA FEATHER, de aceea, se recomandă citirea cu atenție a paragrafelor următoare.
Vizitarea www.nutricscore.ro implică în mod automat, acceptarea acestor termeni și condiții. De asemenea, folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de AGENȚIA FEATHER, implică acceptarea acelorași termeni și condiții.
Întregul conținut al site-ului www.nutricscore.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea fără acordul scris al AGENȚIEI FEATHER. a oricăror elemente aparținând site-ului www.nutricscore.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.
Societatea NU conferă dreptul utilizatorului de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră fără acordul societății. Vizitatorul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web. Vă aducem la cunoștință că NUTRISCORE este marcă înregistrată, în acest sens orice utilizare a mărcii fără acordul societății fiind pedepsită conform legii.
Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a AGENȚIEI FEATHER.
Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către  AGENȚIA FEATHER.
Niciun Utilizator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun utilizator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

Procedura de rezolvare a reclamațiilor

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea siteului-ul nostru ne va fi comunicată direct, fie telefonic, la NR DE TELEFON 0736346013, fie prin email la adresa contact@featheragency.ro
Nemulțumirea dvs va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 3 zile lucratoare.
Utilizatorul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus AGENȚIEI FEATHER prin aceste acțiuni.

Modificari ale termenilor șI condițiilor

S.C. AGENȚIA FEATHER SRL își rezervă dreptul, de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul site-ului www.nutricscore.ro , politica, termenii și condițiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.
Utilizatorul site-ului www.nutricscore.ro are obligația de a verifica în mod regulat termenii și conditiile de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse acestora de catre SC AGENȚIA FEATHER SRL., va înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească site-ul, se considera ca este de acord cu modificările efectuate.

Răspunderea contractuală

Prin accesarea site-ului și  utilizarea site-ului, utilizatorul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Acceptarea Termenilor și Conditiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzator din site.
Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru.

Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între SC AGENȚIA FEATHER SRL și UTILIZATOR  în legătură cu raporturile decurgând din prezentul Contract urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din ROMANIA.

Dispoziții finale

Acest site este deținut de către SC AGENȚIA FEATHER SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.
SC AGENȚIA FEATHER SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar UTILIZATORUL are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul.